Centrum Taekwon-Do ITF

e-mail: z.semp@tkd.home.pl

Treningi prowadzi mgr Zbigniew Semp VII DAN, instruktor klasy międzynarodowej Taekwon-do I.T.F. – 37 lat treningu Taekwon-do I.T.F. w tym 31 lat pracy instruktorskiej w Taekwon-do I.T.F., członek Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do w latach 2011-2015, prezes Okręgowego Związku Taekwon-do we Wrocławiu.

Klub nasz prowadząc działalność na terenie Wrocławia, Brzegu i Jelcza Laskowic stara się realizować następujący program:

  1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży większą aktywnością ruchową poprzez pryzmat uprawiania Taekwon-do.
  2. Popularyzacja Taekwon-do dzięki profesjonalnym pokazom dla dzieci i młodzieży różnych szkół.
  3. Zorganizowanie specyficznej sportowo – rekreacyjnej enklawy dla młodych ludzi, która skutecznie „odciągnęłaby” od narkotyków, papierosów, alkoholu i klimatu młodocianej przestępczości.
  4. Organizacja wielu imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu wewnątrzklubowym, makroregionalnym i ogólnopolskim.

Klub posiada licencję Międzynarodowej Federacji Taekwon-do i Polskiego Związku Taekwon-do.