Strona

Taekwon-do

Teoria

Klub

Multimedia

Instruktor

Nasz intruktor wraz z gen. Choi Hong Hi

Nasz instruktor
wraz z gen. Choi Hong Hi.

Mgr inż. Zbigniew Semp: absolwent Politechniki Wrocławskiej, członek Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do w latach 2011-2015, egzaminator Polskiego Związku Taekwon-do, prezes Okręgowego Związku Taekwon-do we Wrocławiu, prezes Centrum Taekwon-do I.T.F. we Wrocławiu.

Czynnie trenuje Taekwon-do od 1981 roku w Klubie Sportów Azjatyckich we Wrocławiu, a od 1991 w Centrum Taekwon-do I.T.F., w którym jest głównym instruktorem. Trenował pod okiem Krzysztofa Soji (1 Cup), Janusza Żmudzińskiego (2 Dan)i dr Andrzeja Bryla (3 Dan), przed którym zdaje kolejno egzaminy na stopnie uczniowskie, aż do uzyskania stopnia 4 Cup .

W roku 1987 ukończył pierwszy w Polsce kurs instruktorów Taekwon-do I.T.F. pod okiem ówczesnego Dyrektora Technicznego International Taekwon-do Federation - Mistrza Park Jung Tae (VIII Dan), przed którym złożył egzamin na stopień 2 Cup z wynikiem pozytywnym. Od tego też roku prowadzi treningi Taekwon-do w KSA, a potem w Centrum Taekwon-do I.T.F. we Wrocławiu. W roku 1989 złożył egzamin na stopień 1 Dan przed Mistrzem Choi Jung Hwa (VII Dan). Ze względu na powołanie do wojska, a następnie sprawy osobiste przystąpił do egzaminu na stopień 2 Dan dopiero w roku 1993 i uzyskał ten stopień przed Sabumem Kim Jong Su (V Dan).

Nasz intruktor wraz z gen. Choi Hong Hi

Mgr Zbigniew Semp
podczas seminarium z gen. Choi Hong Hi.

Kolejne egzaminy na stopnie mistrzowskie: III Dan w 1995 roku przed Sabumem Pak Bong Dok (VI Dan), IV Dan w roku 1997 przed komisją egzaminacyjną w skladzie: Gen. Choi Hong Hi (IX Dan), Rhee Ki Ha (IX Dan), Kong Young Il (IX Dan), Choi Jung Hwa (VIII Dan), V Dan w roku 2004 przed komisją egzminacyjną w składzie: Willem Jacob Bos (VIII Dan), Tadeusz Łoboda (VI Dan), Jerzy Jedut (VI Dan), Zbigniew Bujak (VI Dan), Janusz Gutkowski (VI Dan), Lazos Tsilfidis (VI Dan) , VI Dan w roku 2009 przed komisją egzaminacyjną w składzie: Ung Kim Lan (VIII Dan), , Jerzy Jedut (VII Dan), Zbigniew Bujak (VII Dan), Janusz Gutkowski (VI Dan) oraz VII Dan i tytuł - SAHYUM 07.11.2015 przed komisją egzaminacyjną w składzie: Hektor Marano (IX Dan), Ung Kim Lan (IX Dan).
W latach 80-tych był wielokrotnie uczestnikiem ogólnopolskich turniejów Taekwon-do I.T.F., zarówno jako zawodnik jak i trener.

Uczestniczył wielokrotnie w seminariach szkoleniowych z Ojcem Taekwon-do gen. Choi Hong Hi (IX Dan) oraz z Mistrzem Choi Jung Hwa (VIII Dan).

W roku 1991 założył Centrum Taekwon-do I.T.F. we Wrocławiu, a następnie otworzył filie w Brzegu i w Jelczu Laskowicach. Od początku jest członkiem Polskiego Związku Taekwon-do. Pod jego kierunkiem między innymi zawodnicy Joanna Król, Ewelina Rogala, Wojciech Łopusiewicz i Kacper Wodiany sięgnęli po najwyższe laury sportowe na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.

W uznaniu zasług, za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, jako trener i działacz sportowy odznaczony został:

Honorujemy karty

These pages are copyright © 2003-2017 by Centrum Taekwon-do ITF.